Analytics

Sukces każdej witryny zależy od właściwej obserwacji zachowań użytkowników, wyciągania wniosków i wdrażania stosownych zmian. To właśnie klienci, poprzez czynności, jakie wykonują na naszej stronie, pokazują nam, co należy poprawić, aby usprawnić jej działanie. Analiza ruchu oraz zjawisk zachodzących w obrębie portalu pozwala poprawić strategię kampanii i zoptymalizować budżet, a w efekcie zwiększyć współczynnik konwersji oraz przychody. Aby uzyskać precyzyjne dane na temat ruchu na stronie, musimy skonfigurować wartościowe cele właściwe dla naszej działalności.

Cele konwersji, czyli źródła przychodu

W naszym przypadku cele to wszelkie działania, jakie użytkownik wykonuje na stronie, aby doprowadzić do finalizacji usługi. Chodzi tu więc na przykład o przebycie całej ścieżki zakupowej, która zakończy się zamówieniem produktu, skontaktowanie się z pracownikiem, umówienie wizyty czy pobranie pliku. Aby cel mógł zostać osiągnięty, klient musi chcieć skorzystać z naszej oferty, a naszym zadaniem jest mu w tym pomóc. Interakcja, jaką prowadzi użytkownik z firmą, wymaga stałego monitoringu, abyśmy mogli ocenić, co w niej działa, a co wymaga poprawy. W zależności od charakteru naszej branży, musimy określić kilka różnych celów konwersji, które finalnie przyczynią się do rozwoju firmy.

Czego oczekujemy od klienta?

Jako że poszczególne cele poddawane pomiarom to rzecz indywidualna, musimy dopasować je do rodzaju naszej działalności. Zastanówmy się nad przeznaczeniem naszej firmy: czym się zajmuje, jakie potrzeby realizuje i co ma do zaoferowania konsumentom. Te kryteria dostosujmy do roli klienta, a więc odpowiedzmy sobie na pytanie, co ten powinien zrobić, aby doprowadzić do zwiększenia współczynnika konwersji. Dzięki temu określimy konkretne cele, jakie muszą zostać spełnione i będziemy mogli na bieżąco monitorować ich realizację.

Wzrost ruchu na stronie to jedno, ale liczy się także, albo przede wszystkim, efekt kolejnych nowych odwiedzin. Wielu klientów wchodzi na stronę, chociaż finalnie nie korzysta z usług, dodaje produkty do koszyka i tam je pozostawia, przerywając ścieżkę zakupową, lub poprzestaje jedynie na przeglądaniu dostępnych ofert. Mierzenie celów konwersji pozwoli określić, które elementy strony słabo działają, jaki etap zniechęca klientów i tym samym wprowadzić potrzebne modyfikacje, zwiększające skuteczność kampanii.

Rodzaje celów konwersji

Z poziomu Google Analytics możemy skonfigurować cztery rodzaje celów, których przebieg będziemy analizować za pośrednictwem raportów. Każdy z nich pozwala prześledzić inny zakres wykonywanych na stronie czynności.

  • Miejsce docelowe – gdzie jest klient?

   Dzięki tej funkcji będziemy wiedzieć, pod jakim aktualnie adresem URL działa użytkownik. Dowiemy się zatem, na którym etapie ścieżki zakupowej się znajduje, czy już przeszedł do podsumowania zamówienia, czy wypełnia właśnie formularz kontaktowy lub jaki dział produktów obecnie przegląda.

   Warto śledzić między innymi częstotliwość wejść na podstronę z danymi kontaktowymi firmy. Klient zdecydowany na podjęcie współpracy będzie chciał znaleźć nasz adres, numer telefonu lub dojazd. Jeśli prowadzimy sklep internetowy i borykamy się ze zjawiskiem „porzuconych koszyków”, określmy dla każdego z etapów ścieżki osobny adres i przeanalizujmy, w którym miejscu użytkownik zaprzestaje dalszych kroków.

  • Czas trwania – jak długo użytkownik przebywa na stronie?

   Mierzenie czasu odwiedzin pozwala sprawdzić, jak wygląda zainteresowanie naszą witryną oraz jaki jest poziom zaangażowania użytkownika. Ma to szczególne znaczenie w sytuacji, gdy prowadzimy bloga lub sklep internetowy z pokaźną liczbą towarów i zależy nam, aby klient przebywał u nas jak najdłużej, poświęcając czas na zapoznanie się z udostępnionymi materiałami lub ofertami. W ramach tego rodzaju celu możemy ustawić kilka interesujących nas czasów trwania odwiedzin. W ten sposób przekonamy się na przykład, ile osób przebywało na stronie dłużej niż 5 czy 10 minut.

  • Liczba stron na sesję – czego szuka klient?

   Dzięki tej funkcji możemy sprawdzić, ile różnych stron otworzył internauta w czasie jednej sesji. Daje nam to pojęcie odnośnie usług lub towarów, jakie go szczególnie interesują, a także przedstawia poziom zainteresowania witryną w ogóle.

  • Zdarzenie, czyli podjęte przez klienta działanie

   Tu mamy możliwość śledzić wszelkie decyzje klienta. Do „zdarzeń” zaliczymy więc dodanie produktu do koszyka, zatwierdzenie strony z podsumowaniem, wysłanie formularza lub maila czy pobranie jakiegoś materiału ze strony. Śledzenie zdarzeń da nam wiedzę na temat tego, jakie produkty lub usługi cieszą się szczególnym zainteresowaniem oraz które konwersje są szczególnie dochodowe dla firmy.

Konfiguracja celów w Google Analytics jest niezbędna, aby przekonać się, czy rzeczywiście nasza kampania idzie w dobrym kierunku. Bez niej nie będziemy wiedzieli, jakie kolejne kroki należy podjąć i w którą stronę pójść, by rozwinąć firmę. Ustalone cele, których przebieg da się monitorować, umożliwiają dotarcie do klienta i zrozumienie jego motywacji.