Ads

Od listopada 2020 roku w niektórych krajach pojawiły się nowe opłaty na fakturach lub wyciągach dotyczących płatności za reklamy Google Ads. Wynikają one ze wzrostu złożoności przepisów w poszczególnych państwach oraz z kosztów, jakie należy generować, aby dana działalność mogła być prowadzona zgodnie z prawem.

Dodatkowe opłaty Google Ads w Turcji, Austrii i Wielkiej Brytanii

Zmiany w rozliczeniach Google Ads obejmują między innymi Turcję. Do każdej faktury lub wyciągu z płatnościami za wyświetlanie reklamy w tym kraju doliczany jest tak zwany koszt ustawowy, operacyjny, który wynosi 5%. Taką samą wysokość ma dopłata za wyświetlenie reklamy na terenie Austrii. Z kolei w Wielkiej Brytanii dodatkowe opłaty sięgają 2% pełnej kwoty za realizację usługi. Zarówno Austria, jak i Wyspy objęte zostały nowymi przepisami ze względu na to, że w tych państwach wprowadzono podatek od usług cyfrowych.

Nowe opłaty w praktyce

Wszelkie opłaty, jakie pojawią się na fakturze lub wyciągu, będą wyodrębniane na osobnych pozycjach z uwzględnieniem konkretnego państwa. Ponadto będą widoczne dla klienta w zakładce „Transakcje” na koncie Google Ads. Określona opłata zostanie naliczona, jeśli reklama wyświetli się w którymś z wyżej wymienionych państw. Oprócz dodatkowych opłat Google może również naliczać podatki obowiązujące w danym kraju. Nowe opłaty zostaną dołączone zarówno do miesięcznych faktur, jak i automatycznych płatności. W przypadku opłat ręcznych firma może naliczyć dopłatę po wykorzystaniu środków z konta. Oznacza to, że nowa opłata zostanie pobrana podczas następnej wpłaty.

Zmiany w opłatach nie są czymś szczególnie zaskakującym – jednak u nas na razie wszystko pozostaje bez zmian, z czego z pewnością ucieszą się przedsiębiorcy.