Marketing

Dla potencjalnych klientów możliwość szybkiego skontaktowania się z wybraną firmą jest bardzo istotna. Umieszczenie w widocznym miejscu na stronie odpowiednich danych takich jak numer telefonu wpływa także na odbiór serwisu przez odwiedzających. Aby dodatkowo zwiększyć jego atrakcyjność w przypadku osób korzystających z urządzeń mobilnych, warto upewnić się, że wystarczy kliknięcie odnośnika, aby połączyć się z podanym numerem.

Odnośnik z numerem telefonu w serwisie internetowym

Wraz z rosnącym wskaźnikiem dotyczącym korzystania z serwisów internetowych za pomocą urządzeń mobilnych, wzrasta także zainteresowanie ich elementami odpowiedzialnymi za zwiększenie wygody użytkowników. Jednym z podstawowych są klikalne numery telefonów. Po dotknięciu umożliwiają niemal natychmiastowe połączenie się z firmą, są więc ważne również jako narzędzia do zwiększania konwersji. Tak jak w przypadku umieszczania innego rodzaju odnośników, tak i klikany numer telefonu powinien zostać opisany w kodzie HTML strony. Należy przy tym pamiętać o użyciu atrybutu <a href> oraz o tym, aby numer telefonu znalazł się w nim bez spacji, za to zawierał prefiks. Niedopuszczalne są również znaki specjalne, w tym nawiasy i myślniki.

Aby działał prawidłowo, odnośnik powinien wyglądać w ten sposób:

 

<a href=”tel:+48563070605″>Treść widoczna dla użytkowników</a>

 

W miejscu oznaczonym jako Treść widoczna dla użytkowników można umieścić wybrany opis odnośnika zwierający np. numer telefonu wykorzystujący spacje, myślniki lub zwrot zachęcający do kontaktu.

Analizowanie kliknięć w numer telefonu

Dla każdej firmy korzystającej z Google Analytics klikalność odnośnika z numerem telefonu to kolejne istotne dane, w które warto mieć wgląd. Żeby odpowiednie informacje były przesyłane i analizowane, po prawidłowej instalacji na stronie kodu śledzenia Analytics, konieczne jest jeszcze zaimplementowanie kodu zdarzeń. Zagwarantuje on, że po każdym skorzystaniu przez użytkownika z odnośnika, zgodne z wcześniejszymi ustawieniami zdarzenie „onClick” zostanie przesłane.

Warto przy tym posiłkować się pomocą techniczną Google Analytics (https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/events) oraz ich narzędziem Google Tag Manager (https://tagmanager.google.com).