Ads

Google Ads to nic innego jak płatna reklama w sieci. Co jednak bardzo istotne, reklama danej marki działa dokładnie wówczas, gdy potencjalni klienci są zainteresowani produktami lub usługami z tej właśnie konkretnej branży. Co więcej, reklamodawca ponosi opłaty wyłącznie wtedy, gdy reklama wywołuje interakcję z użytkownikiem, kiedy ten, poprzez kliknięcie w odnośnik, zostaje przekierowany na konkretną podstronę. Dlatego właśnie kampanie Google Ads stanowią jeden z najskuteczniejszych sposobów dotarcia do nowego konsumenta.

Czym jest Wynik Jakości Google Ads?

Żadna reklama nie przyniesie pożądanego efektu, jeśli nie będzie się potrafiło mierzyć jej wydajności. W tym względzie może bardzo pomów Wynik Jakości, czyli unikalny wskaźnik wartości reklam, na którą wpływ mają zasadniczo trzy czynniki: przewidywany współczynnik klikalności, trafność reklamy oraz ocena jakości strony docelowej. Wynik Jakości podawany jest w dziesięciostopniowej skali, gdzie 1 oznacza słaby wynik, 10 natomiast – bardzo dobry. Co dość oczywiste, o czym jednak warto wspomnieć, im wyższy Wynik Jakości, tym wyższa pozycja reklamy, a co za tym idzie, większe zyski oraz niższe koszty związane z prowadzeniem kampanii. Szczegółowy pomiar jakości kampanii Google Ads pomaga wyeliminować część nieprzynoszących zysków reklam, podnosząc tym samym efektywność pozostałych, pozwalając jednocześnie obniżyć koszta związane z kliknięciem. Dzięki temu znacznie częściej wyświetlane są skuteczniejsze reklamy, co bezpośrednio przekłada się na zwiększenie zysków danej firmy.

Poszczególne elementy Wyniku Jakości i ich funkcje

wynik jakościPierwszym elementem jest przewidywany współczynnik klikalności (CTR), który służy do szacowania skuteczności danego słowa kluczowego względem częstotliwości kliknięć w reklamę. Na podstawie historii efektywności danej frazy CTR jest w stanie określić stan działania słów kluczowych w trójstopniowej skali: powyżej średniej, średniej lub poniżej średniej – to dość cenna informacja w doborze fraz. Trafność reklamy odnosi się z kolei do jej treści i tego, w jakim stopniu koresponduje ona ze słowami kluczowymi. Klikając w dany odnośnik potencjalny klient spodziewa się wystąpienia na stronie marki konkretnej treści, która powinna być zgodna z tym, co sugeruje fraza kluczowa. Ostatnim poddawanym analizie elementem jest ocena jakości strony docelowej, czyli to, jak bardzo strona, do której kieruje reklama, jest czytelna, przydatna i jak szybko się ładuje. Te trzy czynniki informują o tym, czy dana strategia jest skuteczna, czy też nie. Co więcej, przekładają się one również na to, jak dana marka postrzegana jest przez Google’a, który potrafi docenić dobrą kampanię i nagrodzić reklamodawcę wyższą pozycją w wyszukiwarce.

Umiejętne odczytywanie Wyniku Jakości

Wynik Jakości może bezpośrednio przekładać się na pozycję danej witryny w wyszukiwarce. Należy jednak pamiętać o tym, że nie jest on czynnikiem decydującym o skuteczności reklamy, ponieważ na jej efektywność wpływają również liczne czynniki zewnętrze, takie jak inne kampanie, rodzaj oraz lokalizacja urządzenia, z którego nastąpiło wyszukanie czy też użyte frazy kluczowe. Wynik Jakości stanowi natomiast doskonałą wskazówkę do prowadzenia odpowiedniej kampanii. Co istotne, reklama bierze udział w danej aukcji każdorazowo, kiedy zostaną użyte wykorzystane w niej słowa kluczowe – dane dotyczące Wyniku Jakości nie odnoszą się więc bezpośrednio do działań prowadzonych w czasie rzeczywistym, a są jedynie podsumowaniem skuteczności reklam w przeszłości. Stanowią one zatem dane szacunkowe na temat ogólnej skuteczności fraz kluczowych użytych w konkretnej kampanii. Należy więc umiejętnie wyciągać z nich wnioski i skupiać się przede wszystkim na zapewnieniu potencjalnym klientom komfortu podczas korzystania z witryny – chcą oni bowiem jak najkrótszą drogą dotrzeć do poszukiwanego produktu czy usługi.