Ads

Każdy, kto chociaż raz zetknął się z szerokim pojęciem marketingu internetowego, na pewno słyszał o potencjale systemu reklamowego Google Ads. Platforma ta jest uważana za rewolucyjne narzędzie przekazywania komunikatów promocyjnych, które trafiają wyłącznie do osób zainteresowanych konkretną usługą lub produktem. Google jest jednym z tych przedsiębiorstw, dla których jakość ma ogromne znaczenie. Warto pamiętać, że u podstaw jego powstania leżało przekonanie o konieczności podniesienia wartości ówczesnych działań marketingowych w internecie. Czy dążenie Googla do zwiększania jakości jest istotne dla reklamodawców? Zdecydowanie tak.

Wynik Jakości – co to jest?

Sam Support Google bardzo jasno definiuje termin Wyniku Jakości, twierdząc, że jest to wypadkowa oszacowania jakości reklam, słów kluczowych oraz stron docelowych. Od razu także udziela odpowiedzi na pytanie, dlaczego jest to tak istotny współczynnik: im wyższa jakość samej reklamy, tym lepsze pozycje, a ceny za kliknięcie – niższa. Warte zaznaczenia jest również nagradzanie wysokiej jakości poprzez możliwość wyświetlania rozszerzeń i innych formatów reklam. Dzięki temu współczynnikowi Google wie, które z reklam są najbardziej użyteczne i może zadbać o precyzyjniejsze dopasowanie ich do frazy interesującej użytkownika. To oczywiste, że komunikat, który najlepiej wpisuje się w zapytania internautów, będzie przez wyszukiwarkę najbardziej promowany. Jeśli Wynik Jakości jest wysoki, to Google ocenia reklamę jako wartościową i przydatną użytkownikowi wyszukującemu dane hasło. Niska wartość jest dla nas jasnym komunikatem, że treść reklamy trudno dopasować do wyszukiwanej frazy. Widać zatem, że współczynnik ten jest pomocny zarówno dla Google, jak i dla reklamodawców, którzy dostają jasną informację zwrotną na temat skuteczności ich działań promocyjnych.

Elementy składowe Wyniku Jakości

Wiemy już, że Wynik Jakości jest podsumowaniem skuteczności reklam, więc warto zadać sobie pytanie, z jakich składa się elementów. Oficjalny Support Google wskazuje trzy najistotniejsze zmienne i są to: „przewidywalny współczynnik klikalności”, „trafność reklamy” oraz „opinia o stronie docelowej”. W przypadku pierwszego składnika mamy do czynienia z szacunkiem prawdopodobieństwa kliknięcia reklamy przez użytkowników. „Trafność…” informuje nas o tym, czy reklama pasuje do zamiarów internautów wpisujących w okno wyszukiwarki określonej frazy. Ostatnia zmienna to komunikat dotyczący przejrzystości naszej strony i łatwości jej nawigowania. Każdy element ma określoną ocenę – powyżej średniej, przeciętnie oraz poniżej średniej. Google przelicza te trzy elementy w momencie wpisywania przez użytkowników hasła do wyszukiwarki, co przekłada się na ocenę reklamy. Naturalnie wysoki ranking podnosi pozycję wyświetlanego komunikatu promocyjnego. Wynik Jakości jest więc niezwykle istotnym czynnikiem w kampanii.

Jak zwiększyć wartość Wyniku Jakości?

Oczywiście istnieje kilka sposobów na to, aby Wynik Jakości naszej kampanii był wyższy, warto zatem zapoznać się z najciekawszymi metodami. Po pierwsze, musimy pamiętać o roli fraz kluczowych. Hasła z wysokim współczynnikiem klikalności na pewno pozytywnie wpłyną na ten ranking. Powinniśmy też zrezygnować z tych fraz, które mają niski współczynnik klikalności. Hasła możemy umieszczać również w adresach URL (nawet znajdziemy odpowiednie programy, które to ułatwiają, np. Keyword Insertion Tool). Jeśli już jesteśmy przy słowach kluczowych, to zwróćmy uwagę na to, aby ich dobór był w pełni zgodny z ofertą firmy. Jeśli użyjemy fraz, które nie dotyczą profilu działalności przedsiębiorstwa, to Google szybko wychwyci takie działanie, co obniży nasz Wynik Jakości. Istotnym czynnikiem jest też przemyślenie obszarów geograficznych, na które targetujemy kampanię. Zastanówmy się, na jakie miejsca powinniśmy kierować ofertę i usuńmy z kampanii te, które nie są skuteczne. Nie zapominajmy także o funkcji wezwań do działania (Call To Action).

Wynik Jakości to zdecydowanie istotna informacja na temat skuteczności naszej kampanii w Google Ads. Jeśli dostosujemy się do wymagań stawianych przez Google, to bez większych problemów powinniśmy go podnieść, co przełoży się na skuteczność komunikatów promocyjnych. Nie zapominajmy, że jeśli chcemy być dobrze pozycjonowani, to musimy kłaść duży nacisk na wysoką jakość – to ona jest dla Google najistotniejsza, zatem i my powinniśmy do niej dążyć.