Analytics

Efektywne prowadzenie sklepu internetowego jest ściśle związane ze zbieraniem danych dotyczących transakcji. Im są one dokładniejsze, tym lepiej można zoptymalizować stronę pod kątem konwersji, co bezpośrednio przekłada się na zwiększenie sprzedaży, a tym samym przychodów. Moduł e-commerce Google Analytics, w którym zbierane są raporty dotyczące transakcji, czyli zamówień w sklepie, to odpowiedź na potrzeby osób zajmujących się dystrybucją towarów za pośrednictwem sieci.

Trochę o e-commerce GA

Informacje na temat działań użytkowników w serwisach internetowych to bardzo istotne dane, które odpowiednio wykorzystane pomagają przedsiębiorcom w przystosowaniu strony do wymogów konsumentów i polepszania doświadczenia korzystania z niej. Są one szczególnie ważne zwłaszcza w przypadku sklepów sprzedających swoje towary online. Za ich pomocą łatwo zlokalizować problemy na ścieżce do konwersji, a następnie sprawnie wdrożyć działania zaradcze.

Do grupy odbiorców składającej się z przedsiębiorców zajmujących się e-handlem skierowany jest moduł e-commerce GA. Stanowi on rozszerzenie standardowych funkcjonalności Google Analytics. Pozwala na zbieranie danych na temat liczby transakcji i ich wartości, ale również produktów, jakie zostały w ramach tych transakcji kupione. Dodatkowo udostępnia metryki takie jak: współczynnik konwersji e-commerce, średnia wartość zamówienia oraz dane na temat koszyka oraz dodawanych i usuwanych z niego produktów.

Jedną z zalet wdrożenia e-commerce jest możliwość oceny prowadzonych przez firmę działań marketingowych w sieci. Raporty pozwalają wyliczyć wskaźniki zwrotu z inwestycji (ROI) oraz zwrotu z kampanii reklamowej (ROAS). Są one przydatne podczas optymalizacji pod kątem budżetu przeznaczanego na reklamy oraz informują o efektywności zaimplementowanych rozwiązań. Uzyskanie pełnych danych dotyczących ROI i ROAS umożliwia eliminację zbędnych kosztów przy jednoczesnej poprawie wyników sprzedażowych dzięki koncentracji na działaniach przynoszących najlepsze wyniki.

Raporty e-commerce w Google Analytics

Moduł e-commerce GA dostępny jest w wersji standardowej oraz ulepszonej. Dla każdej z nich przygotowywane są unikalne rodzaje raportów. W pierwszym przypadku dotyczą one podstawowych danych na temat transakcji i produktów. W ulepszonym śledzeniu można uzyskać dokładniejsze informacje dotyczące każdego z etapów transakcji, także tych związanych z płatnością oraz wysyłką, inicjacją, realizacją lub porzuceniem zakupu. Użytkownicy mogą też poznać dane dotyczące koszyka, w tym te związane z dodawaniem i usuwaniem z niego produktów.

Dzięki śledzeniu e-commerce w Google Analytics możemy sprawdzić, które z artykułów dostępnych w sklepie sprzedają się najlepiej, jaki jest przychód z transakcji, ile czasu i sesji zabiera klientowi dokonanie zakupu, a także przeanalizować aktywność zakupową użytkowników. Taki zbiór informacji może następnie posłużyć do dostosowania oferty do wymagań odbiorców i poprawy wyników sprzedażowych.

Włączanie śledzenia e-commerce w Google Analytics

Do uruchomienia modułu na swoim koncie konieczne jest posiadanie odpowiednio wdrożonego na stronie (wraz ze wszystkimi podstronami) Google Analytics. Jeśli warunek ten został spełniony, należy włączyć śledzenie. Można to zrobić, wchodząc w odpowiednie zakładki panelu: AdministracjaUstawienia e-commerce, a następnie zaznaczając Włącz e-commerce i zapisując zmiany. Z tego poziomu po naciśnięciu Dalsze kroki od razu da się włączyć także ulepszone raportowanie.

 

Do właściwego działania modułu niezbędna jest prawidłowa konfiguracja śledzenia na stronie, w innym wypadku dane nie będą zbierane.

Implementacja śledzenia e-commerce na stronie

Wdrożenie śledzenia e-commerce na stronie można wykonać na trzy sposoby: wykorzystując Menadżer Tagów Google, kody śledzące lub wtyczki. Każde z rozwiązań ma swoje zalety, a ich wykorzystanie zależne jest od indywidualnych potrzeb właściciela sklepu, a także czasu, jaki chce poświęcić na implementację. Wszystkie z nich pozwalają na przesyłanie danych o transakcjach, które następnie widoczne będą w raportach GA.

Niepoprawne wdrożenie modułu może skutkować napływem nieprawidłowych danych (dotyczących np. innych akcji użytkownika niż zakładane w trakcie implementacji) lub duplikowanie się transakcji w raportach. W takim wypadku konieczne jest odnalezienie przyczyny i powtórna, prawidłowa konfiguracja śledzenia.

Wdrożenie śledzenia wykorzystując Menadżer Tagów Google

To stosunkowo łatwe do implementacji rozwiązanie, które wymaga nieco czasu. W niektórych przypadkach nie jest też w stanie przekazywać kompletnych danych ze względu na sposób realizacji transakcji. Do zalet tej opcji należy przede wszystkim prostota procesu wdrożenia, który można przeprowadzić samodzielnie bez konieczności wprowadzania zmian na stronie. Za pomocą Menadżera Tagów Google dane dotyczące transakcji są pozyskiwane ze źródła strony, a następnie przekazywane do Google Analytics. Sam sposób odczytu różni się natomiast w zależności od budowy strony.

Wybierając ten sposób, należy zdecydować się na jedną z dwóch metod implementacji: przy użyciu obiektu – dataLayer () lub wykorzystując niestandardowe zmienne JavaScript.

Wdrożenie śledzenia za pomocą kodów

Kolejną metodą wdrożenia śledzenia jest użycie w tym celu kodów. W tym wypadku konieczne będzie skorzystanie z usług programisty, który będzie je musiał wprowadzić w kodzie strony tak, aby te poprawnie przekazywały informacje o transakcjach. Sposób ten pozwala na bardzo precyzyjne określenie tego, jakie dane mają być zbierane z pominięciem elementów, które nie są użyteczne w raportach konkretnej witryny. Pomimo długiego czasu wdrożenia tego rozwiązania jest to więc najdokładniejszy sposób, który dostosować można do indywidualnych wymagań właściciela sklepu internetowego.

Wdrożenie śledzenia za pomocą wtyczek

Dla osób korzystających z WordPress lub podobnych systemów rozwiązanie to jest najprostszym z wymienionych. Zakłada użycie jednej z dostępnych wtyczek do przesyłu niezbędnych danych do Google Analytics. Po zainstalowaniu powinny one zostać odpowiednio skonfigurowane poprzez dodanie identyfikatora kodu śledzenia i włączenie wybranych funkcji z listy dostępnych. W ten sposób można uzyskiwać dane zarówno standardowe, jak i rozszerzone w zależności od wykorzystywanej wtyczki. Tak jak w przypadku Menadżera Tagów Google, tę metodę można wdrożyć samodzielnie, jest ona jednak o wiele szybsza od pierwszego rozwiązania. Przy czym kontrola nad tym, jakie informacje są zbierane, jest o wiele mniejsza, a same wtyczki mogą nakładać pewne ograniczenia związane z płatnymi funkcjami.

Dla właścicieli sklepów internetowych wdrożenie śledzenia e-commerce GA może być ważnym krokiem na drodze do lepszej optymalizacji strony. Ta natomiast przełoży się na większą sprzedaż i zainteresowanie potencjalnych klientów. Warto wiedzieć, jakie opcje implementacji tego rozwiązania są dostępne oraz jak uruchomić je w działającej witrynie, by uzyskać raporty z niezbędnymi danymi.

Wszystkie informacje na temat śledzenia e-commerce w Google Analytics oraz metod implementacji znajdują się na oficjalnej stronie supportu.