Analytics

Google Analytics 4 (GA4) został stworzony, aby skoncentrować się na dostarczaniu przydatnych danych statystycznych dzięki uczeniu maszynowemu. Zastąpi obecną wersję o nazwie Universal Analytics (UA) w lipcu 2023 roku. GA4 miał swoją premierę w październiku 2020 roku i jest teraz domyślną wersją GA dla nowych usług. Istotną innowacją jest przejście z opartego na sesjach modelu UA do tego bazującego na zdarzeniach w GA4. Ma to na celu tworzenie bardziej intuicyjnych i precyzyjnych raportów.

Łączenie danych i raportów z wielu witryn i aplikacji

GA4 jest przeznaczony dla marketerów, którzy chcą łączyć dane z wielu źródeł, takich jak strony internetowe czy aplikacje mobilne. Śledzenie użytkowników w równolegle wykorzystywanych przez nich usługach w standardowy sposób było trudne, zwłaszcza przy próbie przypisania przychodów (transakcji e-commerce lub zakupów z aplikacji mobilnych) z wielu punktów na ścieżce zakupowej.

GA4 umożliwia użytkownikom skonfigurowanie wielu „strumieni danych” w każdej usłudze. Dane użytkowników, konwersji i wskaźniki zaangażowania z każdego z nich są scalane w interfejsie raportowania GA4, aby nakreślić pełniejszy obraz tego, jak użytkownicy przemieszczają się pomiędzy witrynami i aplikacjami na swojej drodze do zakupu.

Różnice między Google Analytics 4 a Universal Analytics

Godną uwagi zmianą jest fakt, że w GA4 zmodyfikowano również sposób konfigurowania i śledzenia konwersji. „Cele” w UA to teraz „Konwersje” – tam, gdzie wcześniej dozwolone było maksymalnie 20 celów, GA4 rozszerzyło ten zakres, aby umożliwić 30 konwersji.

W GA4 wszystkie konwersje są powiązane ze zdarzeniami zależnymi od użytkownika, np. przesłaniem formularza, głębokością scrollowania strony, kliknięciami itp., które należy dostosować w każdej usłudze. Wdrożenie tych funkcjonalności daje większą elastyczność w śledzeniu i raportowaniu konwersji na różnych urządzeniach i platformach.

GA4 sprawi również, że Google ograniczy swoją zależność od plików cookie wykorzystywanych do rejestrowania zdarzeń, bazując na uczeniu maszynowym. Nowa funkcja modelowania danych jest wspierana sztuczną inteligencją, co umożliwia wypełnienie luk w zbieranych informacjach, w przypadku których istniejąca wersja mogłaby mieć problemy z racji reguł w zgodach na pliki cookie, które uległy zmianie po wejściu w życie przepisów z zakresu RODO.

Wskaźniki predykcyjne i odbiorcy

Prognozowanie przyszłych rezultatów sprzedaży na podstawie danych historycznych stanowi innowacyjne rozwiązanie w GA4. Wprowadzenie „danych predykcyjnych” pozwala na wykorzystanie uczenia maszynowego do modelowania prawdopodobnych przyszłych konwersji i zysków w witrynach e-commerce.

Nowy system umożliwia też kierowanie reklam w usługach Google do odbiorców, którzy są postrzegani jako bardziej skłonni do konwersji w ciągu następnych 7 dni. Obecnie te opcje są dostępne tylko w witrynach handlu elektronicznego i opierają się na danych dotyczących transakcji, przychodów i rezygnacji.

Takie rozwiązanie niesie ze sobą obiecujące perspektywy – istnieje możliwość, że w przyszłości GA4 zidentyfikuje użytkowników, którzy z największym prawdopodobieństwem dokonają zakupu na podstawie celów wyznaczonych przez marketerów, takich jak przesyłanie formularzy kontaktowych, wyświetlenia filmów lub inne rodzaje zaangażowania.