Ads

Elastyczna reklama displayowa to niezwykle prosty w konstrukcji, zaskakująco skuteczny format tworzenia reklam graficznych Google Ads, która ze swoim uniwersalnym formatem, wyglądem i rozmiarem jest w stanie dopasować się do każdej przestrzeni w internetowej sieci reklamowej. Aby ją stworzyć, wystarczy zastosować dwa loga, dwa obrazy oraz treści do nagłówków i opisu reklamy. Format ten doczekał się jednak kolejnych usprawnień. W lipcu 2020 roku Google dodało dwie dodatkowe opcje, które można wykorzystać podczas tworzenia elastycznych reklam displayowych. Są one widoczne w zakładce „Dodatkowe opcje formatów”.

Ulepszone zasoby, czyli więcej układów kompozycji

Jedną z nowo dodanych funkcji jest „Użyj ulepszeń zasobów”. Wybranie tej opcji sprawi, że do naszej elastycznej reklamy zostaną przypisane trzy nowe układy prezentacji produktu, wprowadzone przez Google w ostatnim czasie, i w takich nowych formach będą one wyświetlane w sieci. Wybranie tej opcji spowoduje jednak konieczność edycji naszej reklamy. Zmodyfikowana grafika wymaga z kolei ponownej weryfikacji przez Google, a to skutkuje zatrzymaniem jej udziału w kampanii. Dobrym posunięciem będzie zatem utworzenie kopii obecnej reklamy, edytowanie jej i przesłanie do kontroli Google. Dzięki temu pierwotna wersja pozostanie w sieci, podczas gdy nowa będzie rozpatrywana. Starą reklamę najlepiej usunąć dopiero, gdy nowa zostanie już zatwierdzona. Trzy dodane układy grafik różnią się od siebie przede wszystkim wielkością wykorzystywanych obrazków, logotypów i tekstu. Dotyczy to również sposobu rozmieszczenia poszczególnych elementów reklamy. Każda z kompozycji posiada nieco inną formę przy jednoczesnym zachowaniu identycznej treści we wszystkich trzech układach.

Animacja w elastycznej reklamie displayowej

Druga z dodatkowych opcji to „Użyj filmu wygenerowanego automatycznie”. Dzięki niej możemy do swojej reklamy dodać krótką prostą animację złożoną z kilku grafik, które dostarczymy na potrzeby naszej kampanii. W kwestii wymiarów obrazów i ich liczby mamy wybór. Muszą to być minimalnie trzy obrazy poziome 1,91:1 lub co najmniej cztery kwadratowe 1:1. Mając odpowiednie grafiki, możemy przejść do edycji starej reklamy lub utworzyć całkowicie nową. Niezależnie od tego, na co się zdecydujemy, nasz projekt zostanie wzbogacony o animację złożoną z nadesłanych przez nas obrazów. To rozwiązanie, które z pewnością uatrakcyjnia przekaz, ożywia go i przykuwa większą uwagę, niż statyczna prezentacja produktu.